Warunki świadczenia usług

NextFullMoon.org dokłada wszelkich starań, aby zapewnić jak najdokładniejszą zawartość możliwą ze swoimi opublikowanymi informacjami i kalkulatorami. Nasza strona internetowa działa na zasadzie „tak jak jest”, „w miarę dostępności”, bez jakichkolwiek gwarancji ani warunków. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo, NextFullMoon.org wyłącza wszelkie gwarancje i warunki wszelkiego rodzaju, w tym wszelkie dorozumiane gwarancje i warunki przydatności handlowej, przydatności do określonego celu, tytułu i nienaruszenia w odniesieniu do naszej witryny i wszelkich usług, z których korzystasz za jej pośrednictwem.

NextFullMoon.org nie ponosi żadnej odpowiedzialności ani odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy lub pominięcia w treści naszej strony internetowej, za darmowe usługi dostępne na naszej stronie, za Twoje działania lub zaniechania w związku z naszą stroną lub za wszelkie uszkodzenia komputera lub danych, ani za żadne inne szkody, jakie możesz ponieść w związku z naszą stroną. Korzystasz z naszej strony i wszelkich usług na własne ryzyko. W żadnym przypadku NextFullMoon.com nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, karne, przypadkowe, szczególne lub wynikowe szkody wynikające z korzystania z naszej strony, usług używanych na naszej stronie, opóźnień lub niemożności korzystania z naszej strony lub w inny sposób związane z naszą stroną, powiązanymi usługami.

Bez ograniczania powyższego, NextFullMoon.org nie reprezentuje ani nie gwarantuje, że informacje na stronie są dokładne, kompletne, niezawodne, użyteczne, aktualne lub aktualne ani że nasza strona będzie działać bez przerwy lub błędów. NextFullMoon.org nie oświadcza, że treści dostarczone na naszej stronie, czy związane z usługami są odpowiednie lub stosowne do użytku we wszystkich jurysdykcjach.